Product niet beschikbaar
Helaas is uw product niet meer leverbaar. We nodigen je uit om later terug te komen.
Beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens
Privacyverklaring

aSmartWorld verbindt zich ertoe om het hoogste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de toepasselijke Europese regelgeving.

Wie verwerkt uw gegevens ?

De verzamelde persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt door aSmartWorld SPRL, rue de Rixensart, 24, 1332 Rixensart (hierna aSmartWorld genoemd).

Welke gegevens worden verzameld ?

De gegevens die u deelt met aSmartWorld in het kader van een donatie of verkoop van een toestel of als u een aanvraag indient. We verzamelen en verwerken gegevens wanneer u onze website bezoekt (zie Cookiebeleid).

De verplichte of optionele aard van de gegevens wordt u op het moment van verzamelen aangegeven door een asterisk (*). Sommige gegevens worden automatisch verzameld door uw acties op de website.

Voorbeelden van verzamelde gegevens:

naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens, registratie van bestanden met betrekking tot onze dienst na verkoop, ...

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt ?

aSmartWorld verzamelt en verwerkt uw gegevens voor specifieke en juridische doeleinden. De verwerking van uw gegevens wordt voornamelijk uitgevoerd in het kader van een donatiesovereenkomst tussen u en aSmartWorld. Sommige verwerkingen worden vervolgens uitgevoerd om rechtmatige belangen te behartigen, op basis van uw toestemming of voor wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld onze fiscale of boekhoudkundige verplichtingen).

Uw gegevens worden met uw toestemming, verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om u informatie te sturen over het donatieproces van uw toestel via informatieve berichten;
  • Om uw mening over onze diensten te verzamelen;
  • Om u producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn;
  • Om u informatie over aSmartWorld toe te sturen;
  • Om studies uit te voeren. We kunnen uw gegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken om statistieken en rapporten te genereren over het gebruik van onze diensten en de verkoop van onze producten.

U kunt het versturen van zakelijke e-mails uiteraard op elk moment weigeren. Door op de uitschrijflink onderaan onze e-mails te klikken of door ons uw verzoek per e-mail te sturen naar het e-mailadres info@asmartworld.be of naar het postadres: Rue de Rixensart 24. 1332 Rixensart, Belgie.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard ?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw inruilverzoek te verwerken.

Als u toestemming hebt gegeven, bewaren we uw gegevens om u commerciële inhoud van aSmartWorld en informatie gerelateerd de activiteiten aan te bieden. De gegevens worden verwijderd: wanneer het commerciële belang niet langer kan worden gerechtvaardigd door aSmartWorld of wanneer u ons laat weten dat u niet langer wenst dat uw gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden ?

aSmartWorld kan uw persoonsgegevens delen met derden voor het uitbesteden van diensten:

  • Partners die namens op ons uitdrukkelijk verzoek diensten verlenen. Bijvoorbeeld de bezorgdienst om uw apparaat te bezorgen of te verzenden.

Wij zorgen ervoor dat deze derde partij uw persoonsgegevens op een veilige manier beheren.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens ?

Als consument heeft u te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om onjuiste of verouderde gegevens te wijzigen of te verwijderen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook uw recht uitoefenen om uw gegevens te laten vergeten of over te dragen. Stuur ons hiervoor uw verzoek naar het e-mailadres info@asmartworld.be of de post Rue de Rixensart 24, 1332 Rixensart, België.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het verzenden van e-mails van commerciële aard door op de uitschrijflink onderaan onze e-mails te klikken of door ons uw verzoek per e-mail te sturen op het adres info@asmartworld.be of via de post Rue de Rixensart 24, 1332 Rixensart, België.

In geval van een klacht over de uitoefening van uw rechten, neem contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres.

En hoe zit het met de beveiliging ? Wat doet aSmartWorld ?

aSmartWorld verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde informatie en persoonsgegevens te beschermen. Het doel is om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, verlies of vernietiging. De maatregelen omvatten onder meer het gebruik van een firewall en het beperken van de toegang tot uw persoonsgegevens door medewerkers van aSmartWorld, voor zover nodig voor de vervulling van hun taak.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of opmerkingen heb ?

Indien u een gratis exemplaar van deze privacyverklaring wenst te ontvangen of indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u aSmartWorld contacteren via e-mail op het adres info@asmartworld.be of via het adres Rue de Rixensart 24, 1332 Rixensart, België.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd ?

Deze privacyverklaring is geschreven op 20 september 2020 en kan op elk moment worden gewijzigd. Van eventuele wijzigingen wordt u vooraf niet op de hoogte gebracht, maar op deze pagina vindt u altijd de laatste publicatiedatum.